Van rugzakjes , stempels en onwijsheden..

Vroeger , op school , hadden we kinderen in de klas die een beetje ànders waren , of minder goed mee konden komen . Zo was het , en zo nóemde je het . Er waren stille kinderen , of verlegen misschien …er waren slimme , en niet zo slimme , er waren drukke en stille kinderen . Ikzelf was misschien een redelijk slim , maar sowieso een erg druk kind , en daardoor vaak een ergernis voor de meester , die me zelfs wel es een schop onder mijn achterste gaf , en daar , toen nog , mee weg kwam.. Kinderen staan niet vaak stil bij gevoelens van andere kinderen , denk ik , en dat lijkt me eerder onvermogen dan opzet . Kinderen kunnen hard zijn . Ik heb zelf dan ook geen idee hoe de lagereschooltijd voor mijn klasgenoten was , en praat dus puur voor mezelf . Vast en zeker werden er kinderen buitengesloten en gepest , wat natuurlijk altijd , tóen en nu nog steeds , hartstikke fout is .

Ergens in de loop der jaren werden de kinderen die ietsje ànders waren ineens , tenminste in mijn beleving , kinderen met een ‘ rugzakje ‘ genoemd ….

Nu ben ik een complete leek op het gebied van onderwijs en alles wat daaraan gerelateerd is , dus mijn mening is puur gebaseerd op mijn eigen onwijsheden , èn op de meningen en ervaringen van mensen die er wèl verstand van hebben , maar ik vond het tòch altijd een beetje nààr klinken , dat rugzakje … ik associeerde het met een zware bepakking die meegetorst moest worden , door dat arme kind ..

Natuurlijk is het hele idee er achter, het helpen van kinderen met problemen , héél erg goed ! Volgens mij is er wat dat betreft veel in positieve zin veranderd .

Nòg weer wat later in de tijd kregen ‘ de rugzakjes ‘ een diagnose , een náám , en termen als ADHD en PDD-NOS kwamen , in mijn beleving , voor het eerst langs . Ook dàt vond ik heftig , want dan spreken we ineens over kinderen met stóórnissen , en dat klinkt toch wel even een stùk zwaarder dan een kind wat druk , verlegen of stil is…

Onze zoon was ook een druk kind , en gedurende zijn lagereschooltijd is ons vaak gevraagd , door zowel ouders als leerkrachten , of we hem niet es zouden laten testen op ADHD .. Wij hebben dat altijd geweigerd , want wij zagen in hem gewoon een kind wat inderdaad druk , maar ook blij was , en goed in zijn vel zat . Bovendien zei de vader van Bert , die wèl onderwijservaring had , altijd dat we onze zoon de kans en ruimte moesten geven om te kunnen zíjn wie hij was …en dat vonden Bert en ik beide een wíjs en mooi advies . Natuurlijk is het óók wijs om een kind wat zèlf làst heeft van zijn ‘anders zijn ‘ te laten testen en helpen , maar dat was bij Maarten niet het geval . En ja , ik werd wel es doodmoe van zijn drukke gedrag , toen hij klein was , maar dat vond ik geen reden om hem ‘ een stempel ‘ te laten geven . Bovendien droogde hij , na wat bewogen puberjaren , netjes op tot een vrij rustige sociale lieve jongeman ..en dat is ook weer puur geluk .

Het moet vreselijk zijn voor een kind om het gevoel te hebben er niet bij te horen , niet mee te kunnen komen , of geen stuur te hebben over je eigen gevoelens , gedachten , en gedrag . Dat er voor díe kinderen nu extra hulp , zorg en tijd is , is geweldig .

In mijn jaren van ‘ salon aan huis ‘ telde ik meerdere leerkrachten onder mijn klanten , en tijdens die bijna dertig jaar veranderden hun verhalen over het onderwijs aanzienlijk . Zo was er een juf bij die vertelde dat ze een klas met tweeëntwintig kinderen had waarvan er op den duur vijftien ‘ een rugzakje ‘ hadden en dus passend onderwijs en extra begeleiding kregen . Ze kwam niet tot nauwelijks nog toe aan ‘ gewoon ‘ lesgeven…Er waren verscheidene kindjes bij die , naar haar idee , af en toe druk of vervelend waren , zoals ieder ‘ normaal ‘ kind , en sommige waren een beetje trager of minder slim dan anderen . Daar vond zij helemaal niets mis mee . Toch hadden ouders erop aangedrongen en voor elkaar gekregen dat hun kind onderzocht werd en een ‘stempel ‘ kreeg .. Weer een andere klant , ook een lieve juf , vertelde me dat ze steeds vaker het idee kreeg dat het probleem juist bij de óúders lag , dat díe hun kind zèlf eigenlijk niet aankonden , omdat ze zó’n druk leven hadden dat de zorg voor hun eigen kind hen boven het hoofd groeide.. Het moet wel erg moeilijk zijn om te bepalen waar precies het karàkter van een kind ophoudt , en de eventuele stoornis begint , zeker wanneer je niet weet in hoeverre de thuissituatie invloed heeft op het gedrag van het kind .

Ik vond het heel triest te merken dat deze hele ontwikkeling ‘ mijn dames ‘ het plezier in het lesgeven ontnam . Zij vonden het , op hun beurt , erg dat veel van ‘ hun kinderen ‘ de stempel die ze op de lagere school kregen , misschien wel de rest van hun leven met zich mee zouden dragen .

Dit hele verhaal is trouwens niet alleen van toepassing op kinderen . Ook volwassenen gooien onderling met allerlei termen , en dichten elkaar stoornissen toe waarover ze gehoord of gelezen hebben . Ik heb me er zelf ook wel es schuldig aan gemaakt , puur uit ergernis , of emotie , maar gelukkig is wat ik zeg vaak onzin en de meeste mensen weten dat 😄..

Echtgenoten die we vroeger gewoon onattent of ongeïnteresseerd , of hooguit oostindisch doof noemden , vinden we nu snel toch wel een beetje autistisch , en wispelturige vrouwen neigen zómaar naar misschien wel borderline … Begrijp me goed , er zijn natúúrlijk volwassenen met een stoornis , soms zelfs in ernstige vorm , en hopelijk zoeken en krijgen die de hulp die ze nodig hebben . Het leven met iemand met zo’n stoornis kan voor een partner heel erg moeilijk zijn , dat besef ik heel goed . Maar soms is het wel es onterecht , of in ieder geval niet gebaseerd op feiten of een diagnose , dat mensen zulke dingen over elkaar zeggen , en de wereld in slingeren , en dat kan nare gevolgen hebben ….

Een jaar of acht geleden kreeg ik contact met een bijzondere man . Heel toevallig ‘ ontmoetten ‘ we elkaar tijdens het spelen van een spelletje Rumble , online . Ik blíjf het trouwens bijzonder vinden dat ik , ondanks mijn bijna totale digitale onkunde , vaak de leukste mensen júíst online tegenkom , en dat het bijna altijd óók nog ict’ers zijn 😂….Zo ook deze meneer … Ons eerste gesprekje kwam tot stand doordat hij mij feliciteerde met mijn zoveelste overwinning op hem , en dat was het begin van een bijna twee jaar durend , fijn contact . Al direct vond ik hem ànders dan de meeste mannen waar ik online wel es mee praatte , want van hem kreeg ik geen geintjes of dubbelzinnigheden , maar bijbelteksten…Hij was serieus , bescheiden en erg slim , en onze gesprekken gingen voornamelijk over de enorme verschillen in onze levens . Het bleek dat hij in het westen van het land woonde , in de welbekende ‘ Biblebelt ‘ en bij een , in mijn ogen , nogal intense geloofsgemeenschap hoorde . Hij had een vrouw en samen met haar een groot gezin . Ik meen dat ze zes kinderen hadden . Ik vond het fantastisch te horen over zijn en hun leven , juist omdàt het zo anders was . Hij was altijd heel positief over zijn vrouw en kinderen , zei nooit een onvertogen woord over hen , en was overduidelijk dankbaar voor alles wat hij had . Zijn vrouw schreef een hele leuke blog over hun mooie gezin en dat las ik graag . In die twee jaar heb ik hem slechts één keer mogen ontmoeten , en hij was in het echt precíes zoals ik me hem had voorgesteld , en zoals hij zich online voordeed . Ja , hij had bijzonderheden , zoals ik onwijsheden heb , maar dat maakte hem juist zo léuk , vond ik .. Door omstandigheden wederzijds verwaterde ons contact na een paar jaar , misschien hadden we gewoon onze tijd ‘ samen ‘ opgebruikt , en viel er niets meer te zeggen , we gingen in ieder geval op een vriendelijke manier ‘ uit elkaar ‘ …. Laatst dacht ik ineens weer aan hem , en omdat hijzelf op social media niet bestaat , zocht ik de blog van zijn vrouw op , in de hoop dat zij nog wat over hun leven had geschreven de afgelopen jaren… Dat hàd ze …en wàt ze schreef verbíjsterde mij …..

Want de vrouw , die hij zó hoog had , en waar hij altijd vol liefde over sprak , blijkt inmiddels namelijk , onder een andere noemer , een nieuwe blog begonnen te zijn , waarin haar focus volledig ligt op hèm , haar , inmiddels, ex-man , die zwaar autistisch is , volgens haar ….Ze zijn gescheiden , op een hele nare manier , en alle kinderen zijn onder toezicht gesteld en uit huis geplaatst .. Hij is niet onderzocht , en er is dus óók geen diagnose gesteld , maar zíj weet gewoon zéker , omdat ze er àlles over gelezen heeft , dat hij een autist is , en daarmee de oorzaak van al hun ellende .. Ik kon , en kan , níet geloven wat ze allemaal schrijft over hem . Het is háár waarheid , maar dat maakt het nog niet wáár . Ik weet heus wel dat mijn twee jaren contact met hem niet opwegen tegen háár huwelijk van ruim 25 jaar , en dat zij hem natuurlijk véél beter kent . Maar zèlfs als ik hem volledig verkeerd heb ingeschat , en hij inderdáád autistisch is , is dat dan een reden om daar de wereld tot in íeder akelig detail van op de hoogte te stellen ? Ik moet alsmaar denken aan al die fijne kinderen van hen , die dat óók kunnen lezen , over hun èigen vader .. De hele wéreld kan het lezen , en híj kan zich niet verweren … Hoe èrg is dat ……

Die stèmpel is vàst , en álléén na gedegen onderzoek , belangrijk om de hulp te krijgen die je nodig hebt , maar een kind of volwassene is zóveel méér dan alleen die stempel . Er zit àchter die stempel toch ook nog gewoon een mèns met vaak hele leuke , lieve en goede kanten . Hopelijk vergeten we dat niet …

En stiekem hoop ik dat mijn ‘ vriend van weleer ‘ dit leest , zodat hij weet dat ìk níets dan goeds over hem denk , en hem évenveel goeds tóe wens..

2 gedachten over “

    1. Dankjewel voor je reactie Peter , je hebt gelijk , er is zoveel onwetendheid en ontevredenheid , en dat leidt vaak tot (voor)oordelen , en in dit digitale tijdperk heeft helaas iedereen een podium ..🙏🏽😚

      Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s