(H)eerlijke mannen …

We leven in een verwarrende tijd, vind ik . In een tijd waarin , aan de éne kant, àlles lijkt te kunnen , zéker online , en aan de andere kant níets meer mag ..

Op dit moment woedt er in Medialand , en elders , wegens seksueel grensoverschrijdend gedrag , een complete storm en in navolging daarvan laait ook de #MeToo ‘beweging’ weer fèl op . Laat ik daarom beginnen , om íeder misverstand te voorkomen , met te zeggen dat ik vind dat íedere vorm van intiem of seksueel gedrag alléén mag gebeuren tussen volwassenen en met wederzijds goed bevinden . Punt .

Toch vind ik dat de hele situatie die nu gaande is , zoals wel vaker , een beetje dóórslaat . En daarom wil ik graag ook even een ànder geluid laten horen . Ik wil graag opkomen voor de góede en eerlijke man .

Mijn favoriete onderwerp om over te praten en schrijven is het verschil en de daardoor ontstane dynamiek tussen mannen en vrouwen . Het is natuurlijk geen wétenschap die ik hier zal verkondigen , slechts mijn éigen kijk op dit veelal leuke onderwerp .

Ik hou van mannen , in het algemeen , en van sommige in het bijzonder . Maar toch vraag ik me vaak af wie er in vredesnaam bedacht heeft dat mannen en vrouwen sámen moeten kunnen leven . We hebben elkaar natuurlijk nodig voor de voortplanting , maar daarvoor hoef je niet persé in één huis te leven . We zijn zó ontzettend ànders dat het , mijn inziens , eerder een wònder is als het wèl lukt bij elkaar te blijven , dan dat het me verbaast als dat níet lukt . Ik vind dat ik het persoonlijk nogal getroffen heb met mijn eigen man , maar daar is ook bij ons heel wat strijd aan vooraf gegaan . En die strijd was eigenlijk volledig terug te voeren op de verschillen tussen een man en een vrouw . Gelukkig is het ons , voor nu , na héél veel praten , redelijk gelukt een fijne balans te vinden . Dat heeft àlles te maken met de vrijheid die we elkaar nu geven en het vertrouwen wat we in elkaar hebben . Maar het allerbelangrijkste is toch wel dat we onze verschillen accepteren en waarderen . Dat was , en is , niet altijd makkelijk want Bert is een àbsolute màn , en ikke een vréselijk èchte vróuw ..😂

Het feit dat wij zó anders zijn intrigeert mij enorm . Ik loop er zelf dágelijks tegenaan , niet alleen in mijn eigen relatie , maar ook in mijn contact met vrienden . Ik heb al vaker beschreven dat alleen al iets simpels als àppen met een man vaak een ‘ drama ‘ is . Tòch zijn onze verschillen vrij logisch en héél ver terug te voeren .

Als we teruggaan naar het begin van de menselijke evolutie , miljoenen jaren geleden , lijkt het toch heel eenvoudig . Man maakt vuur en jaagt , vrouw zorgt voor de kinderen . Beetje erg kort door de bocht natuurlijk , maar zoiets zal het geweest zijn . In de loop der tijd veranderde die duidelijke verhouding langzaam . En daar wringt nu juist de schoen , naar mijn mening . Want de veranderingen die plaatsvonden betroffen met náme de vroúwen .. Zíj werden mondiger , zelfstandiger , en misschien zelfs wíjzer en sterker . Zíj hebben gestreden en kregen uiteindelijk een stèm , een uitgesproken mening , een opleiding en een eigen inkomen . En de man ? Och .. de ziel … hij houdt zich vaak wijselijk stìl … hij barbecuet … en hij jaagt alleen nog in gedachten , of op het internet ..😅

Nu wil ik benadrukken , vooral om te voorkomen dat ik de gehele feministische beweging over me heen krijg , dat ik vind dat íeder mens in mijn ogen gelijke rechten heeft . Vrouwen mogen éven sterk en zelfstandig zijn en moeten evenveel kunnen bereiken in het leven als mannen . Maar alleen als ze daartoe in staat zijn , en het wìllen , en níet omdat het politiek correct is . Niet iedere man kan bijvoorbeeld een groot bedrijf leiden , en elke vrouw óók niet . Als we níet willen discrimineren , wat àbsoluut een prachtig streven is , moeten mannen en vrouwen dus als gelijken gezien worden , gewoon als mènsen . Een vrouw moet niet gekozen worden voor een functie omdat ze een vróuw is , maar omdat ze de geschikte persóón is . Maar nu dwaal ik even af , geloof ik ..😅

Terug naar de mannen en hun eigen , misschien wel wat póvere evolutie .. want zij zijn niet zo héél erg veranderd . Die mannen die eeuwenlang geroemd werden , als boeren , jagers en strijders , om hun kracht en moed . Mannen die het als de grootste eer zagen en voelden om voor hun vrouw en nazaten te zorgen . Best wel góede mannen dus .

Hoe moet het voor hem geweest zijn , voor die goede, gewone man .. Hij was gewend voor zijn gezin te zorgen en in hun levensonderhoud te voorzien . Dat maakte hem tròts en gaf hem zijn éigenwaarde . Hij bouwde een huis voor hen , en spaarde voor later . Zijn vrouw was hem dankbaar en toonde hem dat graag , zijn dochter adoreerde hem en zijn zoon en opvolger zag hem als groot voorbeeld . In hun ogen was hij alles … Hij had dat graag allemaal bij het oude gelaten misschien , maar in de tijd die voorbijging kwam de vrouw ‘langszij’ … Zíj veranderde en hij had grote moeite om méé te veranderen …

Ik zie het in mijn ongebreidelde fantasie helemaal voor me …

‘ Want inmiddels heeft zijn vrouw een betere baan dan hij . Hij is , op haar verzoek , minder gaan werken om meer thuis te zijn voor de kinderen en ook es wat in het huishouden te doen . Zijn vrienden verklaren hem voor gek en noemen hem een slapjanus . Als zijn vrouw thuiskomt is ze zó moe dat ze nèrgens meer zin in heeft en daarom hangen ze samen , veelal zwijgend, op de bank voor de buis . Het hele gezin zit met een scherm voor de neus en leeft in zijn of haar eigen digitale wereld . Hij wil nog steeds wijze raad geven en zórgen dat iedereen veilig is , maar zijn vrouw en kinderen lachen hem uit , slaan hun ogen ten hemel omdat hij zo hópeloos ouderwets is en gaan hun eigen gang .. Hij weet niet goed meer wat zijn rol nog is binnen het gezin en of zijn aanwezigheid er überhaupt nog wel toedoet . Van zijn mannelijk ego is maar bitter weinig meer over .. Daarom vlucht hij steeds vaker naar zijn ‘mancave’ op zolder , waar hij misschien wel , in een of andere chatgroep , een luisterend oor vindt bij een leuke onbekende dame …. Een dame die hem naar de mond praat , en hem het gevoel geeft tòch nog een béétje een màn te zijn ..

Want de goede , eerlijke man van nú weet eigenlijk niet zo goed meer wat er nog van hem verwacht wordt … en hij weet al helemáál niet meer wat tegenwoordig nog màg of kàn .. Wanneer hij vriendelijk groet , krijgt hij soms een boze , wantrouwende blik … Als hij vriendelijk de deur openhoudt voor een dame , snauwt ze hem toe dat ze dat zèlf wel kan … En als hij een leuke vrouw op straat tegenkomt en haar onbewust een tweede blik gunt krijgt hij een middelvinger van haar .. Dus dat waarderende fluitje van vroeger , toen hij nog een jonge knaap was , laat hij sowiesó maar achterwege .. En dat is verstandig van hem ..

Hij is geen foute man . Integendeel . Hij is juist een góede man . En hij is zoals de mééste mannen ..Want veruit de meeste mannen zijn eerlijk , lief en goed .. Zij bedoelen het gewoon góed als ze een deur voor je openhouden , of je een zware tas uit handen nemen .. Zij bedoelen het áárdig als ze je een tweede blik geven , je vriendelijk groeten of even naar je lachen . Méér níet .

Ik hou zelf èrg van dat soort mannen . Ik geniet als ze lief voor me zijn , een beetje stoer doen , galant en complimenteus zijn , of de leiding nemen . Ik zie daar geen kwaad in . Al die verschillen tussen ons maakt het misschien wel es moeilijk , maar vooral interessant en spannend . En zelfs de nu zó beruchte ‘ dickpic ‘ ontvang ik graag , zolang de man die aan die ‘ dick ‘ vastzit maar de leuke , lieve man is waar ik graag bij wil zijn . ☺️

De eerder genoemde storm , die nu aan de gang is , wordt veroorzaakt door een klèine groep ‘ fóute ‘ mannen . En ook al is dat helaas van àlle tijden , dat maakt het nog niet oké . Het zijn de flapdrollen die de boel steeds maar weer blijven verpesten , doordat ze denken alles te kunnen doen waar ze zin in hebben en daarmee weg te komen . Ze verpesten hiermee niet alleen het leven van hun slachtoffers , maar ook het imago van die (h)eerlijke mannen … Want die lopen nu op hun tenen , uit vrees iets fout te doen , of te zeggen . Voordat je het weet heb je èrgens een grens overschreden, en ben je de Sjaak .. Een arm om iemand heen slaan , of een flauw grapje maken is , uit den boze , dus het is ècht oppassen geblazen .. Zó zonde vind ik dat .

Ik moet er toch niet aan denken dat die goede , èchte man , in deze woelige tijd , noodgedwongen zal evolueren in een volgzaam , óvercorrect , saai exemplaar… Alsjeblieft niet , zeg !

Laten we elkaar als mènsen respecteren en , waar nodig , corrigeren . Maar laten we vooràl onze verschillen víeren , want die kunnen het leven samen juist zo leuk maken ! ☺️🙏🏽❤️

4 gedachten over “(H)eerlijke mannen …

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s